ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 16 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256161,53456,72361,57166,77140,31210,4826,4648,5697,6528,06911,7343,924343,805
256018,96631,95756,17656,62466,13161,29963,68559,29256,88455,80946,65061,380634,853
255912,14515,74637,09155,95544,90529,98428,78042,19031,24733,01536,22638,573405,857
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ส.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,384,515
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี