ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายซอยบางกร่าง 63/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงถนน คสล. สายซอยบางกร่าง 45 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ๘๒-๖๑๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๓๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายซอยบางกร่าง 63/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงถนน คสล. สายซอยบางกร่าง 45 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,525,876 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com