ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถเฉพาะกิจ (รถตู้พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กว ๕๓๓๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากศูนย์ ศอ.ชต.บางกร่าง รพ.สต.บ้านวัดแคใน เชื่อมต่อถนนหลังโรงเรียนวัดแคใน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]