ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุสื่อสารเครื่องแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบพระราชกรณียกิจ ขนาด ๑๒x๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]ซื้อผ้าสีเหลืองและสีขาวสำหรับประดับซุ้ม สีละ 5 ม้วน ๆละ 60 หลา รวม 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]ซื้อธงชาติและอุปกรณ์สำหรับประดับธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ระหว่างวันที่ 5-31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๑๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๘๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำหรับกล้องถ่ายรูป NIkon รุ่น D5600 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาเช่าเต้นท์ขาวผ้าไวนิล จำนวน 8 หลัง ตามโครงการงานพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อผ้าสี (แดง,ขาว,น้ำเงิน) หน้ากว้าง 50 นิ้ว ยาวม้วนละ 60 หลา จำนวน 12 ม้วน และธงชาติ ขนาด 80120 ซม. ตามโครงการงานพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ชุดเครื่องปั่นไฟและชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๓๙๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1421 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมชุดกระจายสัญญาณอินฟาร์เรด ชุดไมล์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เคียวเซร่า รุ่น ECOSYS M5521 cdn จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง - 8808 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางระโหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายบอกชื่อซอยตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร ๒ ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๙๕ นนทบุรี หมายครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๐ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง ๘๘๐๘ นนทบุรี หมายครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๒ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก SAMSUNG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ชุดความร้อน FK-๑๗๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์เฟื่องฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๒๘๑ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,574,412 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com