รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง [ 22 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
แผนการดำเนินงาน [ 15 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)