นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


นายสรชัช จรัสกาย
นิติกรปฏิบัติการ


นางมนฑิชา บุญเกิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมนภัทร บัวสุดตา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


นายปัณณ์ สีมันตธรรมกุล
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวแสงเดือน เรือนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางดวงใจ ทองธานี
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,538,760 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com