นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่า่ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)


ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)


นางสาวณภิภา ด้วงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางเดือนรุ่ง ควรแย้ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางชญาดา นิลสุวรรณ
นักจักการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,335 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com