นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)


นางสาวคณัสนันท์ ลำใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางนภักรณ์ สระเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวนงชนก วันเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางพรนิภา สมประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวภัทรภรณ์ ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,538,759 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com