นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)


นายณัฐกิตติ์ ทรัพย์ห่วง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสนธยา เล็กภู่
พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยงานกองช่าง)


นางสาวณัฐวดี ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายประเชิญ จันทิม
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก (ขับรถแม็คโค)


นายสมทรง อ่อนนุ่ม
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววนาลี อ่อนนุ่ม
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,585,536 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com