นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง)


นายคณวัฒน์ ปานอุทัย
งานธุรการ


นายบรรจบ หุ่นไทย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายอุดม วันปาน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายปฏิภาณ ยุบล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายสัมฤทธิ์ ผ่องผาด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายนิมนต์ ไพเราะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,585,432 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com