นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายธรรมศีกดิ์ เสือนาค
รองปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ


นางสมจิตต์ ชะดี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพนอพันธ์ นิธินันทน์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางศุภราภรณ์ กนกลาวัณย์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางแจ่มจิตร อากาศสุภา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางน้ำอ้อย อินทะกนก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณัฐอริญ ปีติชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,585,454 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com