ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดขวัญเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

ตามทีองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขวัญเมือง ความยาว ๑๖๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๐๖,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) จากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดขวัญเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ความยาว ๑๖๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน  ๒๒,๐๑๖,๐๐๐ บาท(ยี่สิบสองล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง อบต.บางกร่าง

วันที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 14.40 น. [ IP : 101.108.138.54 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,585,435 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com