ขอความอนุเคราะห์ระบายนำ้ที่มีการท่วมขังจากพื้่นที่นา
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ ระบายน้ำ ที่มีการท่วมขังจากพื่นที่นา
เรียน  ผู้บริหารองค์กรส่วนตำบลบางกร่าง
(เรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่หมู่ที่5 )

                    ข้าพเจ้า นางศิริวรรณ  อิ่มกุศล  อยู่บ้านเลขที่ 68/3 หมู่ 5 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ซอยบางกร่าง 49  พักอาศัย ในเขตตำบลบางกร่าง มาประมาณ 35 ปี ซึ่งได้ปลูกสร้าง โดยไม่มีแบบแผนในแนวทางการป้องกันน้ำ  ซึ่ง ณ.ปัจจุบันที่พักอาศัย กำลังเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมขัง  ทั้งด้านหลังและด้านข้าง (ด้านตะวันตก) ของบ้าน มีการสร้าง จัดสรรของหมู่บ้าน โดย * * * กด้านหนึ่งทิศตะวันออก เป็นพื้นที่นา  เต็มไปด้วยกอหญ้า ซึ่งรกมากและมีน้ำท่วมขังมาก โดยไม่มีเจ้าของมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่นา
และในช่วงที่มีพายุ ตอนต้นเดือนเมษายน ฝนตกหนัก  จึงทำให้บ้านของข้าพเจ้า ตกอยู่ในสภาพมีน้ำท่วมขัง มากซึ่งเกิดจาก พื้นที่รอบๆ บ้านมีน้ำโดยที่ไม่มีทางระบายออก ได้เลย จึงไหลเข้ามาท่วมบ้าน
                  ข้าพเจ้า จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้นำชุมชน หมู่ 5 และผู้บริหารองค์กรส่วนตำบล เข้ามาช่วยเหลือในด้านการระบายของน้ำ  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นอยู่ของ ประชาชน ที่พักอาศัย
ที่ดีและมีความสุข ดังมีรูปถ่ายแนบท้าย
                 ในการนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่าน เป็นอย่างดี

                                                          ด้วยความเคารพอย่างสูง


                                                           ( นางศิริวรรณ  อิ่มกุศล )
                                                                  เจ้าบ้าน

หมายเหตุ   ทั้งนี้ข้าพเจ้า มอบหมายให้นางวนิดา  มีเอม (มารดา)  เป็นรับมอบอำนาจในการดำเนินงานแทนข้าพเจ้า


เขียนโดย   คุณ ศิริวรรณ อิ่มกุศล

วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 14.07 น. [ IP : 202.28.182.5 ]  
 

วันที่ 24 เมษายน 2561
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อบต.บางกร่าง ที่เข้ามาดูสถานที่่ บ้านที่มีน้ำท่วมขังแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขอบคุณ นายก อบต. บางกร่าง

เขียนโดย   คุณ ศิริวรรณ อิ่มกุศล

วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 15.10 น. [ IP : 202.28.182.5 ]  
 

ขอเพิ่มรูป สภาพเหมือนเดิม

เขียนโดย   คุณ ศิริวรรณ อิ่มกุศล

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 07.01 น. [ IP : 202.28.182.5 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,585,511 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com