พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 15.12 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,606,197 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com