เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลเมืองบางกร่าง

นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง
สายด่วนนายก
พัฒนาชุมชน ฟื้นสภาพแวดล้อมสาธารณประโยชน์ได้มาตรฐานภาคบริการเพียบพร้อมที่อยู่อาศัย
 • 1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4)  ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย ในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 ขอเชิญลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลเมืองบางกร่าง

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ EGP

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทม.บางกร่าง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 1 ธ.ค. 2564

  ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิ...

 • 1 ธ.ค. 2564

  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

 • 1 ธ.ค. 2564

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณี...

 • 1 ธ.ค. 2564

  การมอบหมายภารกิิจหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมเพื่องในโอกาศในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนา...

 • 1 ธ.ค. 2564

  ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานสส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000056
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000056
คน
icon
เดือนนี้
0000119
คน
icon
ปีนี้
0004351
คน
icon
ทั้งหมด
0004351
คน

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลเมืองบางกร่าง

@bangkranglocal

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest