เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลเมืองบางกร่าง

นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง
สายด่วนนายก
พัฒนาชุมชน ฟื้นสภาพแวดล้อมสาธารณประโยชน์ได้มาตรฐานภาคบริการเพียบพร้อมที่อยู่อาศัย
 • 1 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลเมืองบางกร่าง

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ EGP

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทม.บางกร่าง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 15 ต.ค. 2564

  การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

 • 15 ต.ค. 2564

  ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 15 ต.ค. 2564

  แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 • 14 ต.ค. 2564

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ต.ค. 2564

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000029
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000332
คน
icon
เดือนนี้
0000746
คน
icon
ปีนี้
0001896
คน
icon
ทั้งหมด
0001896
คน

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลเมืองบางกร่าง

@bangkranglocal

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest