เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest