เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดบางระโหง

วัดบางระโหง

 

วัดบางระโหง เป็นวัดที่สำคัญของตำบลบางกร่าง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest