เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดขวัญเมือง

วัดขวัญเมือง

 

วัดขวัญเมือง เป็นวัดสำคัญที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลบางกร่าง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest