เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ

ประชาสัมพันธ์ 

งานพัฒนารายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง

แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ

หากท่านประสงค์ที่จะโอนเงินเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**ท่านจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วย  เนื่องจากหมดเขตระยะเวลาในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว**

โปรดติดต่องานพัฒนารายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  ก่อนดำเนินการโอนเงินชำระภาษีที่ดินฯ

-----------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
งานพัฒนารายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลเมืองบางกร่าง  ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ 02-4463567  ต่อ  203,209,211,213  ในวันและเวลาราชการ 

-----------------------------------

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest