เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

“การดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง”

“การดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง”

????“การดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง”

-------------------------------------------------------------------------

????วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานสาธารณูปโภค ลงยางมะตอมซ่อมแซมถนนซอย บริเวณหมู่บ้านนิยมวิลล่า หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด

-------------------------------------------------------------------------

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางกร่าง #ทีมงานกองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง

นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ได้มอบหมายนายชาญณรงค์ พึ่ีงรุ่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง นำทีมกองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่เมืองบางกร่าง ให้ครอบคลุมทุกชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของชาวบางกร่าง

#กลุ่มสุวรรณาโล้สมบูรณ์ #พัฒนาบางกร่างคืองานของเรา

-------------------------------------------------------------------------

????????ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง????????

------------------------------------------------------------------------

????ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่

กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3

☎️โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 402

---------------------------------------------

???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th

???? Website : www.bangkrang.go.th

???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest