เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest