เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ท่านนายอำเภอเมืองนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการเตรียมศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองบางกร่าง

ท่านนายอำเภอเมืองนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการเตรียมศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองบางกร่าง
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองบางกร่าง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 10 โดยมีท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้อนรับคณะท่านนายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมตรวจสถานที่ และร่วมกันประกอบเตียงผู้ป่วย ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วย

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest