เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตู้ปันสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง

ตู้ปันสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง
ตู้ปันสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตู้ปันสุข สำหรับการแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่มและของใช้จำเป็น เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลบางกร่าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 ระลอกใหม่ ????????ด้วยความปรารถนาดีจาก ท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ------------------------------------------------------------------------ ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 302 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 330 กองคลังเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 095-932-4501 ตลอด 24 ชั่วโมง --------------------------------------------- Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest