เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง #ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางกร่าง ---------------------------------------------- ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ #กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 302 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 330 #กองคลังเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068 #ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 095-932-4501 ตลอด 24 ชั่วโมง --------------------------------------------- Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest