เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมดูดสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง

กิจกรรมดูดสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง
กิจกรรมดูดสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ❗️ ท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ลงพื้นที่ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำไม่สะดวก โดยดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณค่ายลูกเสือ ซอยบางกร่าง 16/7 เพื่อประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย ------------------------------------------------------------------------- ????????ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง???????? ------------------------------------------------------------------------ ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ #กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 302 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 330 #กองคลังเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068 #ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 095-932-4501 ตลอด 24 ชั่วโมง --------------------------------------------- Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest