เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปี พ.ศ.2564
วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ พ.ญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ พร้อมด้วย นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี และนางสาวปัทมา แสงสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ (สนง.ปภ.นบ) ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางกร่าง ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน พ.ศ.2564 นายบุญสม เล็กเผือก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ,เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลเมืองบางกร่าง ,เจ้าหน้าที่กู้ชีพบางกร่าง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ,อปพร. ที่ประจำอยู่ที่จุดบริการต้อนรับและดูแลความเรียบร้อย

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest