เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธี ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และจุดเครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อัญเชิญพวงมาลัย ประดิษฐาน ณ ข้อพระหัตถ์ซ้าย (คล้องพระแสงดาบ) และดำเนินการตามกำหนดการจนแล้วเสร็จพิธีการ ทางเทศบาลเมืองบางกร่าง โดย นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest