เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย
จังหวัดนนทบุรีขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย โดยผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://foodhandler.anamai.moph.go.th

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest