เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอเชิญชวนประชาชน จ.นนทบุรี ทุกกลุ่มวัย (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป) ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน

 ขอเชิญชวนประชาชน จ.นนทบุรี ทุกกลุ่มวัย (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป) ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน
จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวน ขอเชิญชวนประชาชนจ.นนทบุรี ทุกกลุ่มวัย (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป) ⬇️ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 4 ช่องทาง 1) เพิ่มเพื่อนไลน์ หมอพร้อม 2) สายด่วนรับจองวัคซีนโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี 3) จองด้วยตนเองผ่านทาง QR Code https://forms.gle/vPwsFTLSDsHVJVFN9 4) จองผ่าน รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ ***กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ช่องทาง และตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง สำหรับให้ทางรพ.ที่เราลงทะเบียน ติดต่อ นัดวัน เวลา กลับไปอีกครั้งค่ะ ****

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest