เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

???? คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1368/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 42)

???? คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1368/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 42)
???? เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ???? มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ???? ข้อ 1 ปิดสถานที่ 24 ประเภท (เท่าเดิม) และยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งปิดสถานที่ ฉบับที่ 39 รวมทั้งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน (จากเดิม 10 คน) ???? ข้อ 2 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม นั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. จำกัดจำนวนผู้นั่งในร้านไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ ทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ???? ข้อ 3 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest