เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก)

การขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก)
การขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก) . สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัดนนทบุรี และต้องการขออนุญาตเดินทางนั้น เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ประชาชน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://covid-19.in.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง เมื่อลงทะเบียนเสร็จท่านจะได้รับ OR Code เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านได้เลยครับ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest