เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีข้อกำหนดต่างๆ เพื่อบริหารจัดการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)รวมถึงกำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานแบบ WFH ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศกำหนดขยายเวลา จากเดือน กรกฎาคม เป็น ภายใน เดือน สิงหาคม 2564 . ค่าภาษี 3,000 บาท ขึ้นไป สามารถผ่อนได้ 3 งวด หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ สำนักงาน ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 02-4463567 ต่อ 405 . //เทศบาลเมืองบางกร่าง จ.นนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest