เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี

โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี
โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ด้วย กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง (หลังเก่า) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พันเอกบำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.บ.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ #ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางกร่าง #เทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest