เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันวชิราวุธ ประจำปี 2563 ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หมู่ที่ 10

วันวชิราวุธ ประจำปี 2563 ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หมู่ที่ 10
วันวชิราวุธ ประจำปี 2563 ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หมู่ที่ 10 ด้วยเทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ดำเนินการจัดโครงการงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยการรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีนางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นประธานในพิธี #สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th Website : www.bangkrang.go.th เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest