เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 23 กันยายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีนายจเร ซุ้นหั้ว ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด, เก็บขยะมูลฝอย, ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณวัดบางกร่างถึงซอยบางกร่าง 63 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีตลอดเส้นทาง โดยมีนายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง รองปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองบางกร่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest