เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

         ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนนทบุรี และอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นตำบล 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 15 กิโลเมตร                                            ที่ทำการเทศบาลเมืองบางกร่าง ตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่ เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ถนนท่าน้ำนนท์ - วัดโบสถ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ของตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี          มีขนาดพื้นที่ 6.55 ตารางกิโลเมตร (4,049 ไร่) แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ทำการเกษตร ( 2,000 ไร่) หมู่บ้านจัดสรร (300 ไร่)

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest