ชื่อ
: นายพุฒิชัย เสริมสุข
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถสุขาและรถตัดหญ้า)