ชื่อ
: นายนัสทวุฒิ คุ้มครอง
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ