ชื่อ
: นายรัชพล เข็มกลัด
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ