ชื่อ
: นายนัฐพล ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ