ชื่อ
: นายประสิทธิ์ หัสสิม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ