ชื่อ
: นายเทพประทาน สิทธิบุญ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ