ชื่อ
: นายจำลอง สุวรรณลาภา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08-9042-4303