ชื่อ
: นายสหภาพ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ