ชื่อ
: นายพิทักษ์ เชิดดี
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ