ชื่อ
: นายสมศรี ดีเสมอ
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
เมืองบางกร่าง คนที่ 2
08-6905-0444