ชื่อ
: นายประยงค์ เพชรยัง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล