ชื่อ
: นายสมบัติ สุขีเดช
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์