ชื่อ
: นายประเสริฐ จิตราวัฒน์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)